ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΕΔΩ
Γραφείο Τύπου 2014
20/11/2014
Το ΕΒΕ Λευκωσίας στη ΡΑΕΚ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

 Αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας  συναντήθηκε την Παρασκευή 14/11/2014 με τη ΡΑΕΚ. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η δημοσιοποίηση της μελέτης για τη διαφοροποίηση του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. Της αντιπροσωπείας του ΕΒΕΛ  ηγείτο ο Πρόεδρος κ. Στέλιος Αναστασιάδης, και συμμετείχαν  ο πρώην Πρόεδρος κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕΛ κ. Ανδρέας Αντωνιάδης, ο Σύμβουλος του ΕΒΕΛ για θέματα Ενέργειας κ. Γιώργος Πετούσης καθώς και ο Ανώτερος Λειτουργός του ΚΕΒΕ κ. Βασίλης Βασιλειάδης. Από τη ΡΑΕΚ συμμετείχε ο Πρόεδρος  κ. Γιώργος Σιαμμάς, ο Αντιπρόεδρος κ.  Κύπρος Κυπριανίδης και κ. Ανδρέας Θεοφάνους, Σύμβουλος ΡΑΕΚ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς τα πορίσματα της μελέτης για την Αγορά Ηλεκτρισμού που εκπονήθηκε από κοινοπραξία Διεθνών Συμβούλων. Έγινε ανάλυση των τριών εναλλακτικών μοντέλων αγοράς που αξιολογήθηκαν και αναφέρθηκαν οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το μοντέλο Υβριδικής Αγοράς Διμερών Συμβολαίων και Κοινοπραξίας Ισχύος (Net Pool), τα κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι η προθεσμιακή αγορά (προημερήσια και ενδοημερήσια), τα διμερή συμβόλαια, ο μηχανισμός εξισορρόπησης και η εφεδρεία. 
 
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ κ. Στέλιος Αναστασιάδης αφού ευχαρίστησε τη ΡΑΕΚ για τα μέτρα που λαμβάνει για μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας επεσήμανε την ανάγκη όπως με την αναδιάρθρωση αφενός να διασφαλίζεται η ουσιαστική ελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρισμού και αφετέρου εξασφαλίζονται χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τις επιχειρήσεις και τους  υπόλοιπους καταναλωτές.
 
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ κ. Σιαμμάς υπογράμμισε ότι η ΡΑΕΚ προχωρεί με πολύ σοβαρότητα και σταθερά βήματα προς την εφαρμογή ενός νέου πλαισίου αγοράς ηλεκτρισμού με γνώμονα την ορθολογιστική λειτουργία της αγοράς.  
 
Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ τους για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.