ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΕΔΩ
Γραφείο Τύπου 2021
21/10/2016
Συμμετοχή σε Τεχνική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 η 10η συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης για τη Διαχείριση Καινοτομίας (CEN/TC 389). Στην συνάντηση την Κύπρο και το CYS εκπροσώπησε ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης, Διευθυντής Βιομηχανίας  του ΕΒΕ Λευκωσίας. 

Από το 2013 μέχρι το 2016 ο CEN ενέκρινε και έκδωσε την σειρά τεχνικών προδιαγραφών (αρ. 16555 1-7) για τη Διαχείριση Καινοτομίας που ήταν ως αποτέλεσμα των εργασιών της Τεχνικής Επιτροπής 389. Οι τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν διάφορες πτυχές της Διαχείρισης Καινοτομίας όπως Σύστημα Διαχείρισης Καινοτομίας, στρατηγική πληροφόρηση, διαχείριση καινοτόμας σκέψης, διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, διαχείριση δημιουργικότητας και αξιολόγηση αποδοτικότητας συστημάτων διαχείρισης καινοτομίας.
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές αποσκοπούν στην καθοδήγηση για δημιουργία και λειτουργία συστήματος διαχείρισης καινοτομίας, εφαρμόσιμο σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους, είδους ή τομέα. Με τη χρήση των κατευθυντηρίων γραμμών τεχνικών προδιαγραφών οι οργανισμοί μπορούν να αυξήσουν την αντίληψη για την καινοτομία και τη σημασία ενός Συστήματος Διαχείρισης Καινοτομίας, να αναπτύξουν ένα τέτοιο σύστημα και να ενισχύσουν την ικανότητά τους για καινοτομία προσδοκώντας  ότι θα δημιουργήσουν περισσότερη αξία για τον οργανισμό τους.
 
Η Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 389 για τη διαχείριση καινοτομίας  συνεργάζεται και συμμετέχει σαν παρατηρητής στην αντίστοιχη Επιτροπή (ISO/TC 279)` του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης.