ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΕΔΩ
Γραφείο Τύπου 2017
10/05/2017
Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Λευκωσία σε συνεδρία της ολομέλειάς του συναντήθηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνά Νικολάου με τον οποίο συζήτησαν θέματα τα οποία αφορούν τη σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου και την ταχεία απονομή δικαιοσύνης.

Ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι απεφασίσθη η σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό της απονομής δικαιοσύνης στον τόπο μας και της απαίτησης για να καταστεί  η Κύπρος ως χώρα παροχής εμπορικών υπηρεσιών.

Το Εμπορικό Δικαστήριο, θα έχει ξεχωριστή δομή και θα λειτουργεί εκτός των Επαρχιακών Δικαστηρίων και θα ακολουθεί διαδικασία ‘fast track’ (ταχείας οδού). 

Ο κ. Νικολάου σημείωσε ότι το Υπουργείο έχει προχωρήσει με την προετοιμασία νομοσχεδίου το οποίο θα υποβληθεί για διαβούλευση στους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως είναι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο Κυπριακός Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA), το ΚΕΒΕ και άλλοι, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός τέτοιου δικαστηρίου. 

Επίσης ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα σημείωσε ότι ανάμεσα στις βασικές τροποποιήσεις που προωθούνται στους θεσμούς της πολιτική δικονομίας πέραν από την αύξηση του αριθμού δικαστών και των στενοτυπιστών ώστε να ετοιμάζονται ευκολότερα τα πρακτικά των υποθέσεων, προκηρύχτηκε και η προσφορά για εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα που επιτρέπει τον χειρισμό υποθέσεων ηλεκτρονικά, γεγονός που θα εξοικονομεί χρόνο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αφού διαδικασίες  όπως η καταχώρηση αγωγής, η εξέταση φακέλων και  η υποβολή στοιχείων θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά.

Τέλος ακολούθησε συζήτηση και ο κ. Νικολάου απάντησε σε ερωτήσεις/διευκρινήσεις των μελών.