ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΕΔΩ
Γραφείο Τύπου 2018
09/05/2018
Σχεδιάζοντας τη Βιομηχανία της Νέας Εποχής

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων διοργάνωσε με επιτυχία Ημερίδα με θέμα «Σχεδιάζοντας τη Βιομηχανία της Νέας Εποχής» τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018.
 
Την εκδήλωση χαιρέτησαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης και στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν τέσσερα παράλληλα εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν βιομήχανοι και εκπρόσωποι διάφορων  κρατικών υπηρεσιών. Τα εργαστήρια επικεντρώθηκαν στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:
 
1. Doing Business (επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων της βιομηχανίας, υποδομές για βιώσιμη ανάπτυξη/παραγωγή, βελτίωση βιομηχανικού περιβάλλοντος)
 
2. Ψηφιοποίηση και Δεξιότητες (ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ενίσχυση/αναβάθμιση υφιστάμενων δεξιοτήτων)
 
3. Χρηματοδότηση (ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση)
 
4. Εμπόριο και Εξωστρέφεια (ενίσχυση της πρόσβασης στις αγορές / εξωστρέφεια, εξαγωγές και επενδύσεις)
 
Τα συμπεράσματα των τεσσάρων εργαστηρίων θα μετουσιώσουν το σχέδιο δράσης για τη βιομηχανία. Θα καθοριστούν βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι και θα καταρτιστεί ένα ετήσιο πλάνο στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής.
 
Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός κ. Λακκοτρύπης, το όραμα της νέας βιομηχανικής πολιτικής θα είναι η δημιουργία μιας εύρωστης, έξυπνης και τεχνολογικά ανεπτυγμένης βιομηχανίας με συναφείς υπηρεσίες, η οποία θα συνεισφέρει στα μέγιστα στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και στην ευημερία των πολιτών. 
Η αποστολή της νέας βιομηχανικής πολιτικής θα είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα, στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της κυπριακής οικονομίας με στόχο τη σταδιακή αύξηση της συνεισφοράς στο ΑΕΠ από 7.9% το 2015 σε 15% το 2030.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε στην ημερίδα με τον Αντιπρόεδρο Βιομηχανίας κ. Κώστα Ζορπά, τον Επίτιμο Γραμματέα κ. Παναγιώτη Παπαφιλίπου και το Διευθυντή Βιομηχανίας  κ. Ανδρέα Αντωνιάδη  ο οποίος ήταν Βοηθός Συντονιστής στο Εργαστήριο «Doing Business».
 
Στη φωτογραφία ο αρμόδιος Υπουργός χαιρετίζει την ημερίδα.