ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΕΔΩ
Γραφείο Τύπου 2018
20/06/2018
Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ

Εκπρόσωποι  της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) επισκέφτηκαν την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 το ΕΒΕ Λευκωσίας με σκοπό την ενημέρωση για το ρόλο της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια των προσπαθειών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
 
Την ομάδα του SRSS αποτελούσαν η κα. Ariane De Dominicis και ο κ. Στρατής Καστρισιανάκης, ενώ από το ΕΒΕ Λευκωσίας τους εκπροσώπους υποδέχθηκε ο κ. Ανδρέας Α. Αντωνιάδης, Διευθυντής Βιομηχανίας. 
 
Η Υπηρεσία Στήριξης SRSS συντονίζει και παρέχει εξειδικευμένη τεχνική στήριξη στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η στήριξη παρέχεται ιδίως μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Στόχος είναι η παροχή βοήθειας στις χώρες της ΕΕ, ώστε να δημιουργήσουν αποτελεσματικότερους θεσμούς, ισχυρότερα πλαίσια διακυβέρνησης και αποτελεσματικές δημόσιες διοικήσεις. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ικανότητα των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ευνοϊκών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 
Τέλος οι εκπρόσωποι του SRSS αναφέρθηκαν στους τομείς στήριξης στους οποίους επικεντρώνεται η υπηρεσία τους και στα είδη μέτρων/πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει.