ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΕΔΩ
Γραφείο Τύπου 2019
31/05/2019
Η συμβολή των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τουρισμό στην Ευρώπη

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας στα πλαίσα συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Έργο «Η συμβολή των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τουρισμό στην Ευρώπη»/ “Cultural and Creative Industries contribution to Cultural and Creative Tourism in Europe”    με ακρωνύμιο “Cult-CreaTE”, διοργάνωσε την 1η συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης, την Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας.

Το έργο Cult-CreaTE επιχειρεί να ενδυναμώσει τον Δημιουργικό Τουρισμό, μέσα από την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και την ενδυνάμωση εργαλείων πολιτικής που ενισχύουν τις Δημιουργικές Βιομηχανίες. Ως Δημιουργικές Βιομηχανίες νοούνται οι εικαστικές, οπτικοακουστικές, παραστατικές και εφαρμοσμένες τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, χειροτεχνίες, αρχιτεκτονική, θέατρο, χορός, μουσική γραφιστική, product design, web design, εκδόσεις λογισμικών & προγραμμάτων ηλεκτρονικών συστημάτων) καθώς επίσης και η λογοτεχνία και ό,τι σχετίζεται με την αναπαραγωγή της. Ο Δημιουργικός Τουρισμός θεωρείται μια νέα εκδοχή του πολιτιστικού τουρισμού με τεράστια δυναμική στην Ευρώπη και αλλού και με κύριο χαρακτηριστικό της γνώρισμα την άμεση εμπλοκή και συμμετοχή των τουριστών στην δημιουργική διαδικασία παραγωγής πολιτιστικού / τουριστικού προϊόντος. Ο Δημιουργικός Τουρισμός, απαντά στις ανάγκες των τουριστών για βίωση μοναδικών εμπειριών, τη γνωριμία της τοπικής κουλτούρας του προορισμού τους και την αλληλεπίδραση με ντόπιους. Αποτελεί πλέον προτεραιότητα αφού έχει αναγνωρισθεί η συμβολή του στη δημιουργία βιώσιμων αστικών χώρων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην προώθηση της έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Περιφερειών καθώς επίσης και στη δυναμική που έχει για διαφοροποίηση του τουριστικού μοντέλου που υιοθετείται. 

Στο εταιρικό σχήμα με επικεφαλής το Vidzeme Tourism Association (Λετονία) συμμετέχουν, η Περιφέρεια του Veneto (Ιταλία), το Cork City Council (Ιρλανδία), το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας του Pécs-Baranya (Ουγγαρία), η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας (Κύπρος), το Dundee City Council (Αγγλία), η Περιφέρεια Kujawsko-Pomorskie (Πολωνία), o Δήμος Νάουσας (Ελλάδα) και το European Cultural Tourism Network (ECTN) (Βέλγιο). 
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας συμμετείχε στην πρώτη τεχνική συνάντηση του έργου που διοργανώθηκε στην Πάντοβα της Ιταλίας με θέμα τη συμβολή των Δημιουργικών Βιομηχανιών στην ανάπτυξη του Δημιουργικού Τουρισμού. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με “εργαλεία” ενεργοποίησησς των Δημιουργικών Βιομηχανιών.  Η ΕΤΑΠ Λευκωσίας παρουσίασε το Pop Up φεστιβάλ που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα  κινητοποίησεις των Δημιουργικών Βιομηχανιών για προωτογενή παραγωγή, προβολή και προώθησή τους, καθώς επίσης και ως εργαλείο με το οποίο οι δημιουργικές Βιομηχανίες μπορούν να ενισχύσουν τον Δημιουργικό Τουρισμό και να συμβάλουν στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου που θα διαρκεί 54 μήνες, θα πραγματοποιηθούν συνολικά 4 συναντήσεις τοπικών ομάδων υποστήριξης. Οι συναντήσεις στοχεύουν να ενημερώνουν τα μέλη αυτών των ομάδων για την πρόοδο του έργου και τις καινοτομίες που πρόκειται να υιοθετήσει. Αφετέρου, οι ίδιες οι ομάδες θα συνεισφέρουν μέσα από τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει και τις ιδέες τους έτσι ώστε να προκύψουν προτάσεις βελτίωσης των αποτελεσμάτων του έργου, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη όχι μόνο κατά τη διάρκεια υλοποίησής αλλά και μετά το πέρας του.  
Στην 1η τεχνική συνάντηση, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Λευκωσίας, Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς επίσης και εκπρόσωποι οργανισμών, πολιτιστικών εργαστηρίων και καλλιτέχνες. 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.interregeurope.eu/cultcreate