ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΕΔΩ
Γραφείο Τύπου 2019
10/09/2019
Σημαντικότατη εξέλιξη η προώθηση Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει την απόφαση

Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση Υφυπουργείου  Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Η απόφαση αυτή  αποτελεί σημαντικότατη εξέλιξη για το οικοσύστημα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στον τόπο μας.

Η ενίσχυση του τομέα της καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής θα έχει θετικές επιδράσεις τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης όσο και στη στήριξη και ενίσχυση των υφιστάμενων κλάδων της οικονομίας, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και εξωστρέφειας της κυπριακής οικονομίας.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας από το 2016  έθεσε ως προτεραιότητα και ανέπτυξε διάφορες πρωτοβουλίες για ανάδειξη της Λευκωσίας ως περιφέρειας γνώσης, έρευνας και καινοτομίας μέσα στα πλαίσια των προτύπων των περιφερειών καινοτομίας (Innovation Districts) που υπάρχουν στο εξωτερικό. Η σημασία του τομέα αυτού καταδεικνύεται και από το γεγονός  ότι έχει δώσει μια τεράστια τόνωση στην οικονομική ανάπτυξη και αναζωογόνηση της Λευκωσίας, φιλοξενώντας πέραν των 30,000 φοιτητών.

Επιπλέον, οι υποδομές στη Λευκωσία που σχετίζονται  με θέματα Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας ενισχύοντας καθημερινά με θεαματικούς ρυθμούς.  Παρατηρούνται επεκτάσεις στις κτιριακές υποδομές των 5 Πανεπιστημίων, δημιουργία νέων Σχολών, λειτουργία Ιατρικών Σχολών, Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, χώροι  φιλοξενίας startups αλλά και ανάπτυξη άλλων υποδομών  όπως βιβλιοθήκες και φοιτητικές εστίες σύγχρονων προδιαγραφών.

Η δημιουργία του Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής  θα επιτρέψει στο κράτος να προχωρήσει  με στοχευμένα  μέτρα και   πολιτικές που θα ενισχύσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις  δομές και υποδομές καινοτομίας και  ψηφιακού μετασχηματισμού που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις  να ενισχύσουν  την ανταγωνιστικότητα  τους και κατ’ επέκταση της   χώρας μας.

  • Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει την απόφαση

Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση Υφυπουργείου  Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Η απόφαση αυτή  αποτελεί σημαντικότατη εξέλιξη για το οικοσύστημα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στον τόπο μας.

Η ενίσχυση του τομέα της καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής θα έχει θετικές επιδράσεις τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης όσο και στη στήριξη και ενίσχυση των υφιστάμενων κλάδων της οικονομίας, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και εξωστρέφειας της κυπριακής οικονομίας.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας από το 2016  έθεσε ως προτεραιότητα και ανέπτυξε διάφορες πρωτοβουλίες για ανάδειξη της Λευκωσίας ως περιφέρειας γνώσης, έρευνας και καινοτομίας μέσα στα πλαίσια των προτύπων των περιφερειών καινοτομίας (Innovation Districts) που υπάρχουν στο εξωτερικό. Η σημασία του τομέα αυτού καταδεικνύεται και από το γεγονός  ότι έχει δώσει μια τεράστια τόνωση στην οικονομική ανάπτυξη και αναζωογόνηση της Λευκωσίας, φιλοξενώντας πέραν των 30,000 φοιτητών.

Επιπλέον, οι υποδομές στη Λευκωσία που σχετίζονται  με θέματα Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας ενισχύοντας καθημερινά με θεαματικούς ρυθμούς.  Παρατηρούνται επεκτάσεις στις κτιριακές υποδομές των 5 Πανεπιστημίων, δημιουργία νέων Σχολών, λειτουργία Ιατρικών Σχολών, Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, χώροι  φιλοξενίας startups αλλά και ανάπτυξη άλλων υποδομών  όπως βιβλιοθήκες και φοιτητικές εστίες σύγχρονων προδιαγραφών.

Η δημιουργία του Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής  θα επιτρέψει στο κράτος να προχωρήσει  με στοχευμένα  μέτρα και   πολιτικές που θα ενισχύσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις  δομές και υποδομές καινοτομίας και  ψηφιακού μετασχηματισμού που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις  να ενισχύσουν  την ανταγωνιστικότητα  τους και κατ’ επέκταση της   χώρας μας.