ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΕΔΩ
Γραφείο Τύπου 2020
15/10/2020
To ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει την απόφαση για επίσπευση των έργων ανάπλασης της Λεωφόρου Μακαρίου

Το έργο ανάπλασης της Λεωφόρου Μακαρίου που αποτελεί την Β’ φάση της ανάπλασης του Εμπορικού τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου, αναμενόταν  να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2021. Όμως, οι έντονες καιρικές συνθήκες και το υποχρεωτικό κλείσιμο όλων των εργοταξίων λόγω της πανδημίας του COVID-19, καθυστέρησαν την έναρξη εργασιών του έργου κατά τέσσερις μήνες. 
 
Το έργο επιδιώκει να καταστήσει το κέντρο ανταγωνιστικό, ελκυστικό και φιλικό προς τους επισκέπτες, αλλά και να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα δώσουν  στο Εμπορικό Κέντρο συγκριτικό πλεονέκτημα που θα οδηγήσει στην αύξηση της επισκεψιμότητας.
 
Επικροτούμε την απόφαση του Δήμου Λευκωσίας να απευθυνθεί στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων με το αίτημα της επίσπευσης του έργου, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν αρχικώς, δηλαδή παράδοση του έργου μέσα στον  Δεκέμβριο του 2021. 
 
Οι επιχειρηματίες βιώνουν μια πολύ δύσκολη περίοδο λόγω των πολλών επιπτώσεων της πανδημίας καθώς και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και καθιστούν για τους πελάτες τους, δυσκολότερη την πρόσβαση στα υποστατικά τους. Πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν μειωμένο κύκλο εργασιών, σοβαρά προβλήματα έλλειψης ρευστότητας και άλλες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. 
 
Η ολοκλήρωση του έργου πριν τα Χριστούγεννα του 2021, θα δώσει ανάσα ζωής στην περιοχή, αφού η περίοδος αυτή θεωρείται η πλέον σημαντική καθώς οι πωλήσεις και ο κύκλος εργασιών, αυξάνονται σημαντικά για τους επιχειρηματίες της περιοχής. 
 
Το ΕΒΕ Λευκωσίας θεωρεί ότι το επιπλέον κόστος για την επίσπευση του έργου είναι μικρό, σε σχέση με τη θετική επίδραση και τα πολλαπλά οφέλη  που θα έχει τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για την οικονομία.
 
Σε κάθε περίπτωση  το κόστος δεν είναι το μόνο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  κατά την εκτέλεση των έργων.
 
Αυτό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι το όφελος για την πόλη και τους  κατοίκους, καθώς και της οικονομίας στο σύνολό της.