ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΕΔΩ
Γραφείο Τύπου 2021
07/01/2021
Ενημερωτικό Δελτίο ΕΒΕ Λευκωσίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) σε συνεδρία του ημερομηνίας 28/12/2020, μεταξύ άλλων συζήτησε τα μέτρα για απευθείας στήριξη των επιχειρήσεων. 

Μετά από τη διαπίστωση ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας – COVID 19 δεν ήταν ικανοποιητικά τόσο επιδημιολογικά όσο και οικονομικά, το ΕΒΕ Λευκωσίας εισηγήθηκε τα εξής : 

1. Διαφοροποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής του ΚΕΒΕ, με στόχο την ανάδειξη του τεράστιου προβλήματος στην οικονομία ένεκα των μέτρων. Κρίνεται επιβεβλημένο, κάθε νέο μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας να καταγράφει τις πραγματικές ζημίες και τον αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία σταθμίζοντας το κόστος με το όφελος.

2. Από ότι φαίνεται, θα πρέπει να ζήσουμε με τον ιό για μεγάλο μέρος του 2021. Συνεπώς το lockdown δεν είναι η καλύτερη λύση. Παράλληλα, κατ’ελάχιστον, όταν εφαρμόζεται το lockdown, οι κλάδοι που επηρεάζονται πρέπει να στηρίζονται ουσιαστικά. (πχ η Γερμανία παρέχει το 75% του τζίρου στις  επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ολικό κλείσιμο). 

3. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθηθεί από το ΚΕΒΕ, ούτως ώστε όποια μέτρα λαμβάνονται να επικεντρώνονται στην ουσία, αλλά και στη σωστή εφαρμογή (αυστηρή αστυνόμευση για τήρηση των διαταγμάτων). Γίνεται ξεκάθαρο ότι η περίοδος της πανδημίας δεν είναι προσωρινή. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να λαμβάνονται συνεχώς μέτρα σχετικά με απαγόρευση κυκλοφορίας, κλείσιμο επιχειρήσεων και άλλα. Η τήρηση των πρωτοκόλλων και οι συνεχείς και αυστηροί έλεγχοι και η εξασφάλιση μεγάλου αριθμού εμβολίων είναι καταλυτικής σημασίας προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει το επιχειρείν χωρίς την κλιμάκωση της επιδημιολογικής εικόνας και τη λήψη νέων μέτρων.

4. Υιοθέτηση Σχεδίων Στήριξης των επιχειρήσεων αντίστοιχων με άλλων  Ευρωπαϊκών χωρών. Τα Σχέδια Στήριξης θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που να ευνοείται η κυπριακή οικονομία με στήριξη κυπριακών προϊόντων. Επίσης οι εταιρείες που λαμβάνουν στήριξη από τα διάφορα κρατικά σχέδια θα πρέπει να ανταποκρίνονται και στις υποχρεώσεις τους έναντι των πιστωτών τους.  Οι ειδικοί παράμετροι των Σχεδίων θα πρέπει να στηρίζουν ουσιαστικά τις νέες επιχειρήσεις – startups – με ειδικά πακέτα κινήτρων στήριξης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ο σχεδιασμός κλιμακωτών μέτρων για να μην ενθαρρύνεται η φοροδιαφυγή.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας θα σας ενημερώνει τακτικά σε όλα τα θέματα τα οποία επιλαμβάνεται. 

Με την ευκαιρία ευχόμαστε σε όλους σας θετικό, παραγωγικό και εποικοδομητικό νέος έτος.