Προσωπικό
    Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Διευθυντής: Σωκράτης Ηρακλέους 22889600 22667433 socratis@ccci.org.cy
Διευθυντής Βιομηχανίας: Ανδρέας Αντωνιάδης 22889608 22667433 a.antoniades@ncci.org.cy
Λειτουργός: Αντιγόνη Ηρακλείδου 22889704 22667433 a.heraclidou@ccci.org.cy
Γραμματειακό Προσωπικό: Αφρούλλα Χριστοδούλου 22889639 22667433 a.christodoulou@ncci.org.cy
  Χρύσω Χαραλάμπους 22889600 22667433 ch.charalambous@ncci.org.cy