Επιτροπές
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Όνομα    
Πρόεδρος: Στέλιος Αναστασιάδης    
Πρώην Πρόεδρος: Κώστας Γεωργαλλής    
Επίτ. Πρόεδροι: Κ. Κωνσταντινίδης    
Μιχ. Μιχαηλίδης    
  Μ. Μαυρομμάτης  
     
Μέλη: Θεόδωρος Κρίγγου    
Κώστας Ζορπάς    
Ευγένιος Ευγενίου    
Έλενα Τάνου    
Μάριος Λένας    
Παναγιώτης Παπαφιλίππου     


 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Όνομα    
Πρόεδρος: Ελενα Τάνου    
       
Μέλη: Κώστας Γεωργαλλής    
Μαρίνος Καλλής    
Άκης Κελεπέσιης    
Θεόδωρος Κρίγγος    
Χάρης Μιχαήλ    
Νίκος Νουρής    
Παναγιώτης Παπαφιλίππου    
Δημοσθένης Σεβέρης    
     


 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Όνομα    
Πρόεδρος: Κώστας Ζορπάς    
       
Μέλη: Χρ.Ε. Αγκαστινιώτης    
Κώστας Γεωργαλλής    
Δήμος Δημοσθένους    
Μαρίνος Καλλής    
Παναγιώτης Παπαφιλίππου    
Ντίνος Μιτσίδης    
  Κυριάκος Αγκαστινιώτης  
  Αντώνης Λατούρος  
  Παναγιώτης Φιλίμης  
  Αλέξης Χαραλαμπίδης  


 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Όνομα    
Πρόεδρος: Θεόδωρος Κρίγγου    
       
Μέλη: Κώστας Ζορπάς    
Λύσανδρος Ιωάννου    
Μαρίνος Καλλής    
Νίκος Νουρής    
Παναγιώτης Παπαφιλίππου    
Ιάκωβος Φωτιάδης    
Χριστάκης Χαραλάμπους    

 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Όνομα    
Πρόεδρος: Μάριος Λένας    
       
Μέλη: Στέλιος Αναστασιάδης    
Θεόδωρος Κρίγγου    
Παναγιώτης Παπαφιλίππου    


 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Όνομα    
Πρόεδρος: Μάριος Λένας    
Μέλη: Ευγένιος Ευγενίου    
Μαρίνος Καλλής    
Θεόδωρος Κρίγγου    
Χριστάκης Χαραλάμπους    
Χρίστης Χριστοφόρου    
     


 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνομα    
Πρόεδρος: Ευγένιος Ευγενίου    
Μέλη: Γιάννος Αργυρού    
Δήμος Δημοσθένους    
Άκης Κελεπέσιης    
Θεόδωρος Κρίγγου    
Μάριος Λένας    
Χάρης Μιχαήλ    

Ελενα Τάνου

   

Νικόλας Σιακόλας 

Χρίστης Χριστοφόρου