Γραφείο Τύπου 2010
17/12/2010
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Στα πλαίσια της αποστολής του για ενημέρωση των μελών του και προσαρμογή σε νέους κανόνες λειτουργίας το ΕΒΕ Λευκωσίας διοργάνωσε στις 16 Δεκεμβρίου 2010 σεμινάριο σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης. Αντικείμενο του Σεμιναρίου ήταν τα «Εναρμονισμένα Πρότυπα & Σήμανση CE στον Ηλεκτρομηχανολογικό Τομέα».

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην συμμόρφωση με την εναρμονιστική νομοθεσία και τα εναρμονισμένα πρότυπα όσον αφορά ηλεκτρολογικό εξοπλισμό χαμηλής τάσης, μηχανήματα, ηλεκτρομηχανολογική συμβατότητα, εξοπλισμό υπό πίεση και συσκευές αερίου. Το αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν πολύ εξειδικευμένο και προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών επιχειρήσεων και βιομηχανιών, μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Εισηγητές ήταν στελέχη του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης καθώς και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Διευθυντής Τυποποίησης κ. Πάμπος Καμμάς και ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ανδρέας Α. Αντωνιάδης.

Στην φωτογραφία στιγμιότυπο από το σεμινάριο.