Προσωπικό
    Τηλέφωνο Φαξ E-mail
Διευθυντής: Σωκράτης Ηρακλέους 22889600 22667433 socratis@ccci.org.cy
Διευθυντής Βιομηχανίας: Ανδρέας Αντωνιάδης 22889608 22667433 a.antoniades@ncci.org.cy
Λειτουργοί: Σωτήρης Χριστοφόρου 22889704 22667433 s.christoforou@ccci.org.cy
  Ματίνα Ζησιάδου 22889741 22667433 m.zisiadou@ccci.org.cy
Γραμματειακό Προσωπικό: Άννα Καραΐσκου 22889639 22667433 a.karaiskou@ncci.org.cy
  Χρύσω Χαραλάμπους 22889600 22667433 ch.charalambous@ncci.org.cy