ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
23/10/2014
Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ΕΒΕ Λευκωσίας Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014, στις 4:00 μ.μ. στα Γραφεία του ΕΒΕ Λευκωσίας