ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
15/12/2014
Συνεδρία Επιτροπής Αναπτύξεως Λευκωσίας & Τουρισμού
Συνεδρία Επιτροπής Αναπτύξεως Λευκωσίας & Τουρισμού Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 4:00 μ.μ.