ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
02/03/2015
Συνεδρία Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΒΕ Λευκωσίας

 Η Συνεδρία θα πραγματοποιηθεί η ώρα 14:30 στα Γραφεία του ΕΒΕ Λευκωσίας.