Εξαγωγές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στη σταθερή πορεία του Εμπορίου (εξαγωγικό και εισαγωγικό) το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία του τόπου παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το ΕΒΕ Λευκωσίας θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση του ελεύθερου και απρόσκοπτου εμπορίου.